• Hjælp til kortlægning af gæld
  • Vurdering af, om forældelse er indtrådt
  • rådgivning om - gældssanering
Det er uvist om disse ydelser kommer til at forsætte
  • Afdragsordninger eller akkordløsninger
  • Afklaring af, om borger modtager de tilskud, borger er berettiget til
  • Forhandling af rentedekort/henstand
  • Budgetudarbejdelse
  • Undervisning på ungdomsskoler, gymnasier, højskoler mv (forebyggende indsats)
  • Andre oplæg om forsvarlig brug af NemID og fornuftig husholdning
  • Kontakt til og forhandling med kreditorer

Uafhængighed og fortrolighed:

Hos os får du en garanteret uafhængig rådgivning.

Du får 100% fortrolighed. Skal vi indhente oplysninger til din sag - eller spørge eksterne eksperter om råd til din sag henter vi dit samtykke hver gang.

.

 
Persondata:
Vi er underlagt tavshedspligt og reglerne i Persondatalovgivningen. Alle oplysninger om dig, som du accepterer, at vi opbevarer og råder over, kan du altid bede om at få udleveret og eller slettet. Ingen data udleveres eller udveksles med nogen uden dit forudgående samtykke.
Retshjælpen er ikke en myndighed og vi kan ikke indhente oplysninger om dig hos andre aktører. Når du kommer hos os, modtager du skriftlig information herom. For at bistå dig, er vi nødt til at få et vist minimum af informationer og et samtykke fra dig.
 

Kontakt os

Vi deler eller sælger aldrig din email eller telefonnummer med/til andre.

 
 
 

Gældsrådgivningen Nordsjælland | Torvet 1H| 3400 Hillerød |info@gældnord.dk


© 2022 - Website leveret af Justworks