Gældsrådgivningen Nordsjælland er en forening, der drives som en socialøkonomisk virksomhed med partnerskaber i offentlige og private instanser.

Ambitionen er at tilbyde en ny platform for gældsrådgivning, som opfylder et bredt samfundsgavnligt formål  -  med hjælp fra frivillige akademikere fra vores partner Djøf

Til forskel fra andre gældsrådgivninger vil vores tilbud både antage form af en bred indsats for gældsramte (fattige familier med børn) og være en uafhængig mæglingsinstans for såvel kreditor som debitor.

Fokus er på, at begge parter opnår en rimelig løsning og således, at långiverne kan udvise socialt ansvar samtidig med, at de får hjembragt realistiske dele af deres tilgodehavender.

Pt. er der er tilknyttet stab af 15 frivillige, erfarne økonomer og jurister.

Initiativet er stftet af advokat Helen Siegumfeldt i samarbejde sin erfarne bestyrelse og Djøf. Hun har over 25 år arbejdet i de fleste hjørner af det danske samfund som jurist.

Bestyrelsen består af:

  • Avesta Hjort (cand.merc.jur)

  • Iben Dupont (cand.merc.)

  • Helen V. Siegumfeldt  (advokat)

Revision endnu ikke valgt

Om os:

Gældsrådgivningen Nordsjælland er upolitisk og fri for ideologiske holdninger. Vi er heller ikke underlagt nogen form for instruks - hverken fra offentlige eller private aktører. 

Når vi må henvise til anden hjælp, hvad enten det drejer sig om en privat juridisk rådgiver, en myndighed eller en organisation - opnår vi hverken modydelser eller fordele. Ingen af vores samarbejdspartnere har eller får en fortrinsstilling frem for andre

At vi er en ”nonprofit” betyder, at vores økonomi ikke sigter mod overskud, men alene skal balancere, og at vi holder os kørende ved hjælp af tilskud, fondsmidler og sponsorater.
 

Kontakt os

Vi deler eller sælger aldrig din email eller telefonnummer med/til andre.

 
 
 

Gældsrådgivningen Nordsjælland | Cvr. 4034 2265| Torvet 1H| 3400 Hillerød | tlf. 26802828


© 2022 - Website leveret af Justworks